Ansøg om midler

Vores vision er at fremme menneskers sundhed og samfundets og planetens bæredygtighed

Vision

Vores fokusområder

Sundhed

Infektionssygdomme, diabetes, svær overvægt og hjerte-kar-sygdomme er en trussel mod den globale folkesundhed.

Bæredygtighed

Vi skal løse klimakrisen og udvikle fremtidens fødevareproduktion, så vi kan brødføde en stigende verdensbefolkning på en bæredygtig måde.

Life science-økosystemet

Et stærkt life science-økosystem er en forudsætning for videnskabelige gennembrud og udvikling af ny teknologi, der kan hjælpe med at løse store samfundsudfordringer.

Vores fokusområder er påvirket af, hvad der sker ude i verden med klimaforandringer, fødevarekrise, den globale folkesundhed og en pandemi. I de kommende år vil vi øge vores indsats for at bidrage til at løse disse presserende samfundsudfordringer.”
Mads Krogsgaard Thomsen
Professor, CEO, Novo Nordisk Fonden

Udvalgte projekter og initiativer

Partnership for Education of Health Professionals (PEP)

Med Partnership for Education of Health Professionals (PEP) tager Novo Nordisk Fonden et skridt i retning af at reducere ulighed i sundhed ved at styrke uddannelsen af sundhedspersonale i landdistrikter i Indien og Østafrika.

Pandemic Antiviral Discovery (PAD)

Sammen med Open Philanthropy og Bill & Melinda Gates Foundation har Novo Nordisk Fonden rejst op mod 90 mio. dollar i koordineret finansiering.

Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine (reNEW)

Novo Nordisk Fonden har bevilget op til 2.2 mia. kr. over en 10-årig periode til centeret, som er etableret i et partnerskab imellem tre førende forskningsinstitutioner.

Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center

Center vil udvikle viden og teknologi, som kan bruges til at indfange og genanvende CO2 fra atmosfæren og derved bidrage til at bremse de globale temperaturstigninger.

BioInnovation Institute

I 2017 etablerede Novo Nordisk Fonden initiativet BioInnovation Institute (BII) målrettet life science startups. I 2021 blev BII spundet ud som en selvstændig erhvervsdrivende fond med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på op til 3,5 mia. kr. over de første 10 år.

Steno Diabetes Centre – forebyggelse og behandling af diabetes

Formålet med Steno Diabetes Centrene er at skabe det bedst mulige udgangspunkt for at forebygge og behandle diabetes og andre relaterede sygdomme. Novo Nordisk Fonden har støttet etableringen af Steno Diabetes Centrene i de fem danske regioner og Grønland med 7,8 mia. kr.

LIFE

Novo Nordisk Fonden vil bevilge op mod 1,9 mia. kr. LIFE Fondens landsdækkende undervisningsinitiativ over en 10-årig periode.

Coronavirus initiativer

Novo Nordisk Fonden støtter en række initiativer med det formål at bidrage til at afbøde konsekvenserne af coronapandemien.

Vores bevillinger

Novo Nordisk Fonden uddeler bevillinger på baggrund af ansøgninger i åben konkurrence og støtter en lang række forskellige områder inden for sundhed, bæredygtighed og life science.

Sådan ansøger du Se vores bevillinger

VI STØTTER

Projekter og initiativer

Vi støtter en lang række initiativer af betydning for samfundet. Emneområderne spænder bredt og favner både forsknings-, uddannelses-, formidlings-, sociale og humanitære projekter.

Læs mere

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to formål; at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen (Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S), og at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

1924

Novo Nordisk Fonden blev stiftet 1. juni 1924.

DKK 7,5 mia.

I alt uddelte Novo Nordisk Fonden 7,5 mia. kr. til nye projekter i 2022.

Novo Holdings

Novo Nordisk Fondens investeringsaktiviteter varetages af det helejede datterselskab Novo Holdings. Novo Holdings har til formål at investere fondens formue bedst muligt, og dermed sikre fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast. Novo Holdings har over 100 aktive investeringer inden for Life Science.